МАСЛА

МАСЛА

Какъв вид моторно масло?

За да изберете правилния тип масло за вашия автомобил, първо трябва да разберете значението на състава на маслото, неговия вискозитет и одобренията, които то има:

Лубрикантите биват: напълно синтетични, със синтетична технология ( HC- SYNTESIS ), полу-синтетични или минерални. По-голяма част от лубрикантите се състоят от базови масла, а останалата част са маслени добавки, които помагат за предпазването на двигателя от износване и корозия и да го поддържат чист.

70% от лубрикантите са съставени от базови масла, докато останалите 30% са маслени добавки, които помагат да се запази двигателя студен, чист и устойчив на корозия.

Вискозитетът: маслото се класифицира и идентифицира според своя вискозитет, което определя неговата течност. Има два вида масла: с един вискозитет или с мулти-вискозно масло. Почти всяко едно превозно средство е предназначено да работи при няколко вискозитета.  Колкото по-ниско е числото,толкова по-течно е то. В 10W-30 масло, например, двете числа означават, че това е мулти-вискозитетно масло. 10W е индекс, който се отнася до начина,по който маслото се влива при ниски температури( през зимата); 30 се отнася до начина, по който протича при високи температури.

За да разберете, кой вискозитет е подходящ за вашия автомобил погледнете ръководството на вашия автомобил

Синтетичните масла са лубриканти, които се състои от химични съединения, създадени  изкуствено. Синтетичните лубриканти могат да бъдат произведени с помощта на химически модифицирани петролни компоненти, а не изцяло от суров нефт, но също така могат да бъдат и синтезирани от други суровини. Синтетичното масло се използва като заместител на лубрикант, рафиниран от нефт при работа в екстремни температури.

Полусинтетичните масла са смеси от минерално масло (конвенционална) и синтетично базово масло.

Минерални масла- конвенционални масла произведени от нефт.


Филтрирано търсене